การใช้บริการเว็บไซต์

รบกวนอ่านเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้ และยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนใช้บริการโฮมเพจนี้
หากเข้าชมโฮมเพจนี้จะถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้แล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 1. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
  เนื้อหาในโฮมเพจนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ดาวน์โหลดเฉพาะสำหรับใช้งานส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ แต่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือทำซ้ำเพิ่มในกรณีนั้น
 2. เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า (เครื่องหมายบริการ) และชื่อบริษัท ฯลฯ
  ลิขสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อบริษัทบนโฮมเพจนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการระบุแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์นี้ก่อน
 3. สิ่งที่จะไม่รับผิดชอบ
  บริษัทเราพยายามจะโพสต์เนื้อหาลงในเว็บไซต์นี้ด้วยข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดและถูกต้อง แต่เราไม่อาจรับประกันความสมบูรณ์แบบ ความถูกต้อง หรือความมีประโยชน์ใดๆ ได้ ทั้งนี้เนื้อหาอาจมีการแก้ไขหรืออัปเดตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  บริษัทเราพยายามจัดการเว็บไซต์นี้อย่างถูกต้อง แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผู้ใช้บริการเนื่องจากการระงับหรือการหยุดดำเนินการ
  ผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์นี้โดยการตัดสินใจและความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งบริษัทเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผู้ใช้จากการใช้บริการเนื้อหาเหล่านี้
 4. เกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์
  เนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไปและไม่สามารถทดแทนคำแนะนำหรือข้อมูลที่ได้รับจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อื่นๆ ได้
 5. เกี่ยวกับลิงก์
  โปรดติดต่อบริษัทเราหากประสงค์จะลงลิงก์บนเว็บไซต์นี้ (ติดต่อ:แผนกให้คำปรึกษาลูกค้า TEL:03-3944-1311) ทั้งนี้อาจปฏิเสธลิงก์เนื่องจากเนื้อหาของเว็บไซต์ของปลายทางลิงก์หรือปัญหาทางเทคนิค จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 6. กฎหมายข้อบังคับใช้
  หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้บริการและการใช้งานเว็บไซต์นี้จะกำหนดให้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเป็นกฎหมายข้อบังคับใช้และให้ตีความไปตามนั้น
  ถือให้ศาลกรุงโตเกียวเป็นศาลที่มีอำนาจโดยตรงเป็นอันดับหนึ่งเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 7. เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม (ระบบ) ที่ใช้
  กรุณาดูเว็บไซต์นี้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้
  แม้จะใช้สภาพแวดล้อมที่ไม่แนะนำหรือสภาพแวดล้อมที่แนะนำก็อาจใช้บริการไม่ได้หรือแสดงได้ไม่ถูกต้อง โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของลูกค้า จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  • Internet Explorer 11 (ตั้งแต่ Windows10 เป็นต้นไป)
  • Microsoft Edge เวอร์ชันใหม่ล่าสุด (Windows)
  • Mozilla Firefox เวอร์ชันใหม่ล่าสุด (Windows, Mac)
  • Google Chrome เวอร์ชันใหม่ล่าสุด (Windows, Mac)
  • Apple Safari เวอร์ชันใหม่ล่าสุด (Mac)

  เนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์นี้ต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการเข้าดูเว็บไซต์ฟรี การดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ลงอยู่ในหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีการใช้ที่หมายเหตุการใช้ของแต่ละซอฟต์แวร์ บริษัทเราไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แต่ละตัวได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 8. เกี่ยวกับ Cookie
  บางหน้าในเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ลูกค้า และเพื่อให้ทราบว่าลูกค้าใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างไร บริษัทเราอาจใช้ข้อมูลคุกกี้ (Cookie) เพื่อจัดการโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์นี้ แม้จะสามารถปิดการใช้งานฟังก์ชันคุกกี้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของลูกค้าได้ แต่การทำเช่นนั้นอาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการบางอย่างได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 9. เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย
  ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่จากผู้รับผิดชอบด้านโซเชียลมีเดียของบริษัทเราไม่ใช่ประกาศทางการหรือความคิดเห็นของบริษัทเราเสมอไป ซึ่งประกาศทางการจะเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้